شجاع مجسمه خراسان مسابقه عکس خبری

شجاع: مجسمه خراسان مسابقه عکس خبری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی خودتان مصلحت ندانستید! / پاسخ صادقی به احمد توکلی راجع به انتشار محاکمان اقتصادی

محمود صادقی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در توئیتی به عنوان انتشار براق محاکمان مفاسد اقتصادی تصویر العمل نشان داد. 

خودتان مصلحت ندانستید! / پاسخ صادقی به احمد توکلی راجع به انتشار محاکمان اقتصادی

پاسخ صادقی به احمد توکلی راجع به انتشار محاکمان اقتصادی: خودتان مصلحت ندانستید!

عبارات مهم : انتشار

محمود صادقی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در توئیتی به عنوان انتشار براق محاکمان مفاسد اقتصادی تصویر العمل نشان داد.

محمود صادقی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در توئیتی راجع به انتشار براق محاکمان مفاسد اقتصادی خطاب به احمد توکلی نوشت: مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان رد کرد و شما هم در مجمع تشخیص مصلحت ندانستید!

واژه های کلیدی: انتشار | اقتصادی | احمد توکلی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs