شجاع مجسمه خراسان مسابقه عکس خبری

شجاع: مجسمه خراسان مسابقه عکس خبری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رأی سفید نداریم چون گزینش بین راه و بیراهه است / ابتکار

کسانیکه هنوز تصمیم نگرفتند، ببینند در دورانیکه مردم پای صندوق رأی نیامدند چه بلایی سر کشور عزیزمان ایران آمد

رأی سفید نداریم چون گزینش بین راه و بیراهه است / ابتکار

ابتکار: رأی سفید نداریم چون گزینش بین راه و بیراهه است

عبارات مهم : ایران

کسانیکه هنوز تصمیم نگرفتند، ببینند در دورانیکه مردم پای صندوق رأی نیامدند چه بلایی سر کشور عزیزمان ایران آمد

معاون روحانی گفت: کسانی که روز 29 اردیبهشت با بی تفاوتی از کنار حق رأی خود و اثرگذاری در این وقت مهم تاریخی بگذرند، اگر بعد از انتخابات اتفاق بدی جهت کشور بیفتد، حتما در آن آینده سهیم هستند.

رأی سفید نداریم چون گزینش بین راه و بیراهه است / ابتکار

معصومه ابتکار در گفتگو با خبرآنلاین راجع به میزان گرایش آرای خاکستری به طرف آقای روحانی گفت: آرای خاکستری یا کسانی که هنوز تصمیم نگرفتند به تجربه و حافظه تاریخی خودشان رجوع کنند. ارزیابی کنند و ببینند در دورانی که مردم پای صندوق های رأی نیامدند چه بلایی برسر کشور عزیزمان ایران آمد.

وی افزود: مردم در انتخابات شورای شهر دوم و انتخابات ریاست جمهوری سال 84 خیلی ها پای صندوق های رأی نیامدند و همین عاملی شد که آن آقا اول شهردار و بعد مدیر جمهور شود. بعد این اتفاقات حاصل عدم حضور مردم در پای صندوق های رأی بود.

کسانیکه هنوز تصمیم نگرفتند، ببینند در دورانیکه مردم پای صندوق رأی نیامدند چه بلایی سر کشور عزیزمان ایران آمد

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید یادآور شد: با عدم حضور مردم پای صندوق های رأی نه تنها هیچ اتفاق مثبتی جهت کشور عزیزمان ایران رخ نمی دهد، بلکه آثارش قطعا منفی خواهد بود. افرادی که با بی تفاوتی از کنار این حق رأی می گذرند حتما در قبال آن اتفاقاتی که بعد رخ می دهند مسئولند.

وی ادامه داد: اگر بعد از انتخابات آینده بدی جهت کشور فراهم شود، کسانی که روز 29 اردیبهشت با بی تفاوتی از کنار این وقت مهم تاریخی گذاشتند، حتما در آن آینده سهیم هستند و اجازه ندارند بعدها بیایند، مطالبه کنند و مدعی شوند.

این فعال اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را فرصتی تاریخی جهت همه افراد و آحاد مردم کشور عزیزمان ایران خواند و اظهار کرد: همه کشورها چنین فرصتی به مردم خود نمی دهند. این حاصل زحمت، زحمت ها، خون دلها و خون های پاکی است که پای انقلاب ریخته شده است که هر ایرانی حق رأی دارد. هر ایرانی حق دارد در آینده آینده کشور خودش دخالت کند، بعد از بی اعتنایی حق رأی در انتخابات توجیه ناپذیر نیست.

رأی سفید نداریم چون گزینش بین راه و بیراهه است / ابتکار

وی ادامه داد: می گویند ملت هایی که از تجربه ملت های دیگر عبرت بگیرند ملت های هوشمند هستند، بعد ملت هایی که از تجربه خودشان نتوانند عبرت بگیرند و از غلط های گذشته خودشان درس نیاموزند و یاد نگیرند دیگر نمی دانم چه توصیفی می شود جهت آنها بیان کرد.

معاون مدیر جمهور تأکید کرد: طیف خاکستری حتما به یک تصمیم خوبی می رسد چون هیچ ایرانی دلسوز نمی تواند در چنین وضعیتی که تعیین کنندگی رأی دادن در انتخابات کاملا جهت آینده و آینده کشور آشکار است از حق رأی خود بگذرد چون گزینش کاملا بین راه و بیراه است.

کسانیکه هنوز تصمیم نگرفتند، ببینند در دورانیکه مردم پای صندوق رأی نیامدند چه بلایی سر کشور عزیزمان ایران آمد

وی ادامه داد: هر دولت مستقری یکسری پرسشها دارد ولی برایند را باید دید که نتیجه کلی عملکرد دولت یازدهم اصلاح شرایط کشور شد. زیاد کردن 2 تا 3 برابری درآمد روستاییان، فراگیری بیمه های درمانی، مثبت شدن طراز صادراتی، اصلاح اوضاع شرایط کشور عزیزمان ایران در عرصه بین الملل، برداشته شدن زنجیرها از پای ایران، پیگیری به اوضاع محیط زیست با وجود همه پرسشها و سالم تر شدن کیفیت هوا جهت تنفس بهتر مردم نشان می دهد دولت یازدهم در طول چهار سال گام های خوبی برداشت و به نتیجه های خوبی رسید.

ابتکار اصلاح اوضاع کشور نسبت به چهار سال پیش را غیرقابل انکار خواند و یادآور شد: دریاچه ارومیه و تالاب هورالعظیم امروز زنده هستند و رو به حیات کامل خود می روند. انشاءالله مردم به خاص آرای خاکستری این دستاوردها را می بینند و حتما به نفع آینده کشور عزیزمان ایران پای صندوق های رأی می آیند. انشاءالله دیگر آرای سفید نداشته باشیم چون گزینش بین راه و بیراهه است.

رأی سفید نداریم چون گزینش بین راه و بیراهه است / ابتکار

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | تاریخی | ایرانی | انتخابات | اصلاح طلب | معصومه ابتکار | انتخابات شورای شهر | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs