شجاع مجسمه خراسان مسابقه عکس خبری

شجاع: مجسمه خراسان مسابقه عکس خبری

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و شفافیت شورا

قرار داشتن در جایگاه حکومتی با منتقد بودن تفاوت زیادی دارد. هنگامی که که در مقام منتقد هستیم خیلی راحت طرفدار شفافیت و رعایت قانون و عدالت و برابری و خلاصه هر ش

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و شفافیت شورا

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و شفافیت شورا

عبارات مهم : ایران

قرار داشتن در جایگاه حکومتی با منتقد بودن تفاوت زیادی دارد. هنگامی که که در مقام منتقد هستیم خیلی راحت طرفدار شفافیت و رعایت قانون و عدالت و برابری و خلاصه هر شعار و ایده خوب می شویم و خودمان را طرفدار یا حتی متولّی و پرده دار این شعارها معرفی می کنیم.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و شفافیت شورا

چه بسا این واکنش‌ها و موضع گیری ما کاملاً هم صادقانه و از روی اعتقاد باشد، ولی هنگامی که که در مقام و موقعیت قدرت و حکومتی قرار می گیریم، بسیاری از این شعارها را فراموش می کنیم و توجیهاتی در جهت تصویر آنها ارائه می کنیم.

با عناوینی چون مصلحت؛ جلوگیری از بروز اختلاف؛ ضرورت پیشبرد امور و مواردی از این نوع به رعایت و انجام آن شعارها و ارزش ها تبصره می زنیم و به صورت عملی اجرای آنها را به حالت تعلیق در می آوریم. در حالی که پیشینیان نیز با استناد به همین ملاحظات از اجرای آنها خودداری می کردند.

قرار داشتن در جایگاه حکومتی با منتقد بودن تفاوت زیادی دارد. هنگامی که که در مقام منتقد هستیم خیلی راحت طرفدار شفافیت و رعایت قانون و عدالت و برابری و خلاصه هر ش

نمونه آن عنوان مهم شفافیت هست. تا هنگامی که که بیرون حکومت و نهادهای رسمی هستیم خواهان شفافیت حتی بدون قید و شرط و نامحدود می شویم، ولی هنگامی که خودمان در مصدر امور قرار می گیریم و به صورت ملموس با تبعات شفافیت آشنا می شویم، از آن پرهیز می کنیم.

شورای تازه شهر تهران، هنوز در مقام مسئولیت رسمی شکل نگرفته است از این رو انتظار نداریم که توصیه یا خبر رسمی و شفافی از آن بیرون آید ولی اگر اعضای این شورا به صورت غیررسمی و برحسب توافق میان خودشان پذیرفته اند که وظایف شورا را پیش از شروع قانونی فعالیت شورا به انجام برسانند، بنابراین بدیهی است که جلسات آن نیز باید با حضور نمایندگان افکار عمومی و خبرنگاران تشکیل شود.

اگر قرار است که شورای شهر منتخب به صورت غیررسمی راجع به شهردار گفت و گو کنند و در جلسه ای غیررسمی و پیش از شروع شهریورماه، آینده شهردار را نهایی کنند بدیهی است که بعد از شروع فعالیت رسمی شورا در یک جلسه نیم ساعته می توانند با یک نشست و برخاست عادی گزینش شهردار را رسمیت دهند بدون اینکه بحثی شود. و این در حالی خواهد بود که جامعه و علاقه مندان به عنوان به کلی از مذاکرات و استدلال های موافق و مخالف اعضای شورا در گزینش شهردار بی اطلاع خواهند بود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و شفافیت شورا

انتخاب شهردار به دلایلی یکی از بااهمیت ترین و شاید بااهمیت ترین تصمیمی است که شورای شهر می گیرد. هم از جهت قدرت و اختیاراتی که شهردار به عنوان نفر اول مدیریت شهری دارد و هم از جهت اینکه شهردار را با نصف به علاوه یک می توان گزینش کرد ولی جهت استیضاح و برکناری او باید دو سوم اعضای شورا رأی دهند که این اتفاق به ندرت رخ خواهد داد لیکن شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران یا هر شهر دیگر آنقدر قدرت و اختیارات دارد که هر لحظه بیش از یک سوم اعضای شورا را با خود همراه کند و امکان استیضاح را از مخالفان خود سلب نماید.

مگر آنکه از سیاست هیچ بویی نبرده باشد و همه را با خود دشمن کند. بنابراین گزینش شهردار تا حدود زیادی یک گزینش 4 ساله هست. به نوعی دادن چک سفید امضا به فردی است که می خواهد شهر را جهت 4 سال اداره کند.

قرار داشتن در جایگاه حکومتی با منتقد بودن تفاوت زیادی دارد. هنگامی که که در مقام منتقد هستیم خیلی راحت طرفدار شفافیت و رعایت قانون و عدالت و برابری و خلاصه هر ش

شفافیت این فرآیند جهت همه بافایده هست. جهت مردم و جهت شهر، جهت شهردار و جهت شورای شهر. از گزینش شورای شهر قبلی باید درس گرفت. در آن گزینش یک وجه پشت پرده ماجرا هیچ گاه علنی نشد و تاکنون هم اعضای اصلاح طلب شورا در مورد آن سکوت می کنند.

اینکه نامزد مورد حمایت اعضای اصلاح طلب شورا، نامزدی نبود که خودشان گزینش کرده باشند. آن نامزد بر اثر توصیه های غیرشفاف و بیرون از شورا به آنان تحمیل شد و اگر این مسأله به صورت براق بیان می شد، به طور قطع با انکار و در نهایت عوض کردن نامزد و عوض کردن شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مواجه می شدیم و مسئولیت هر کسی در اتخاذ تصمیم روشن می شد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و شفافیت شورا

اگر از ابتدا شفافیت پذیرفته شده است بود اصولاً توصیه ای هم صورت نمی گرفت.

آن عدم شفافیت موجب شد که شورای شهر که ترکیبی اصلاح طلبانه داشت از همان شروع کار وارد حاشیه و سپس منفعل شود. آینده شهر هم که بر اثر آن گزینش روشن هست. بنابراین از یک اقدام به ظاهر عادی ولی غیرشفاف همه ضرر کردند. با این ملاحظه پیشنهاد می شود که اعضای محترم شورای شهر یا هیچ جلسه ای به نام شورا نگذارند و منتظر بمانند که بعد از شروع به کار وارد فرآیند گزینش شهردار شوند، یا اگر جلساتی دارند که ظاهراً تاکنون نزدیک به 15 جلسه داشته اند، این جلسات را مشمول مقررات جلسات شورای رسمی و مثل همان ها امکان حضور خبرنگاران را فراهم نمایند.

بخش مهمی از شایعاتی که اطراف تصمیمات و مواضع این شورا منتشر می شود ناشی از همین اوضاع هست. با علنی شدن جلسات شورا، افراد یاد می گیرند که در محضر افکار عمومی صحبت کنند. بسیاری از لابی گری های غیرقابل توجیه از بین بردن خواهد شد. البته عوارضی هم بر شفافیت مترتب است ولی این عوارض کوتاه مدت است ولی دستاوردهای آن بلندمدت و ماندگار است.

به طور روشن باید گفت که منتخبین محترم شورای شهر هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ شعارهایی که داده اند، حق ندارند به نام شورا جلساتی غیررسمی داشته باشند که تصمیمات آن جلسات غیررسمی را هنگام فعالیت مهم شورا، رسمیت دهند، بدون آنکه مردم و رأی دهندگان از شرح مذاکرات اطلاعی داشته باشند. تا هنگامی که این شفافیت اجرا نشده، هرگونه شایعه سازی علیه شورا به نحوی متأثر از این اوضاع نیز است.

عباس عبدی

اخبار اجتماعی – کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs